Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η επιθυμία αλλά και η ανάγκη διάδοσης της ψυχανάλυσης στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας οδήγησε το 1990 στην ίδρυση της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. Αρχικά αυτή αποτελούνταν από μια μικρή ομάδα ανθρώπων, αφοσιωμένων στον σκοπό αυτό και κατάλληλα εκπαιδευμένων, που ανέλαβαν τόσο την εκπαίδευση νέων μελών όσο και την βασική οργάνωση της Εταιρείας. Την ομάδα αυτή αποτελούσαν οι:

•Αθανάσιος Ζαγορίδης Ψυχολόγος, μέλος της Deutsche Gesellschaft fuer Psychotherapie, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie

•Θεμιστοκλής Κατριός Ψυχίατρος, μέλος της British Association of Psychotherapists

•Φωτεινή-Επιστήμη Τριανταφύλλου Ψυχίατρος, μέλος της British Association of Psychotherapists

Παράλληλα μέλη εκ του μακρόθεν ήταν οι:

•Prof. Dr. med und Dipl. Psych. Peter Diederichs Ψυχαναλυτής, μέλος της D.P.G.

•Dr Werner Hopman Ψυχαναλυτής, μέλος της D.P.G.

•Dr Collin James M.R.C.psych. μέλος της British Psychoanalytic Society και της IPA

Σύντομα η ομάδα αυτή συμπληρώθηκε από την:

 1. Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου Ψυχίατρο μέλος της British Federation of Psychoanalytic Psychotherapy


H Εταιρεία συνέχισε έτσι για κάποιο διάστημα. Όμως για εκπαιδευτικούς, οργανωτικούς και άλλους συναφείς λόγους κρίθηκε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή στην δομή. Έτσι, μετονομάστηκε σε Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (Β.Ψ.Ε.) με ιδρυτικά μέλη τους:

•Μενέλαο Εμμανουηλίδη Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

•Ιωάννα Ιεροδιακόνου-Μπένου Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

•Άννα Ιωάννου Ψυχολόγο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

•Θεμιστοκλή Κατριό Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

•Αναστασία Μούτσιανου Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

•Φωτεινή-Επιστήμη Τριανταφύλλου Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

•Κασσιανή Φελέκη Ψυχίατρο, μέλος της Β.Ψ.Ε.

Αυτοί ανέλαβαν να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό έργο της νέας Εταιρείας σαν Διδάσκοντες αναλυτές.

Σήμερα υπάρχουν στην Εταιρεία τακτικά μέλη, πρόσεδρα μέλη και εκπαιδευόμενα μέλη.

Η Εταιρεία είναι μέλος της IFPS (International Federation of Psychoanalytic Societies).

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΒΨΕ)     Βαλαωρίτου & Βηλαρά 7     ΤΚ 54625     Θεσσαλονίκη     τηλ: +30 2310280096     fax: +30 2310280096     email:  info@nhpsych.gr              Copyright © by ΒΨΕ. All Rights Reserved

North-Hellenic Psychoanalytic Society      Valaoritou & Vilara 7       54625        Thessaloniki        tel: +30 2310280096        fax: +30 2310280096         email: info@nhpsych.gr              Copyright © by NHPS. All Rights Reserved

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία
North-Hellenic Psychoanalytic Society                    http://nhpsych.grhttp://nhpsych.grshapeimage_1_link_0
ΜΕΛΗMele.htmlMele.htmlshapeimage_2_link_0
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣEkdeloseis.htmlEkdeloseis.htmlshapeimage_3_link_0
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑEpikoinonia.htmlEpikoinonia.htmlshapeimage_4_link_0
BLOGBlog.htmlBlog.htmlshapeimage_5_link_0
ΑΡΧΙΚΗIndex.htmlshapeimage_6_link_0
ΑΡΧΙΚΗIndex.htmlIndex.htmlshapeimage_7_link_0