ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΓΕΝΙΚΑ

Η Β.Ψ.Ε. θέτει σαν προτεραιότητα την αποτελεσματικότητα της ψυχαναλυτικής πρακτικής και θεραπείας και την επάρκεια επομένως του θεραπευτή, ψυχαναλυτή. Σε αυτά τα πλαίσια, ένας βασικός στόχος της είναι η διάδοση της ψυχαναλυτικής σκέψης και η εξοικείωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας με αυτήν. Προς τον σκοπό αυτό οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και παρέχει την δυνατότητα εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα.

1) Πλήρης ψυχαναλυτική εκπαίδευση

2) Εισαγωγικά εργαστήρια στην ψυχανάλυση

3) Εποπτικά εργαστήρια

Παράλληλα οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ευαισθητοποίησή του και την ενημέρωσή του γύρω από την ψυχαναλυτική σκέψη.


ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ψυχαναλυτική εκπαίδευση της Β.Ψ.Ε. απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατρους, ψυχολόγους) και ακολουθεί γενικά την διεθνή πρακτική που στηρίζεται στο υπόδειγμα του Eitingon. Αυτό περιλαμβάνει προσωπική ανάλυση, θεωρητική κατάρτιση και κλινική εποπτεία. Μετά την επιλογή των υποψηφίων ακολουθεί η εκπαίδευση που αποτελείται από:

1) Προσωπική ανάλυση με συχνότητα 3 φορές/εβδομάδα τουλάχιστον για 4 χρόνια.

2) Παρακολούθηση θεωρητικών ψυχαναλυτικών μαθημάτων σε εβδομαδιαία βάση για 4 χρόνια, κλινικά σεμινάρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις της Β.Ψ.Ε.

3) Εποπτευόμενη κλινική εκπαίδευση 2 κλινικών περιπτώσεων, με συχνότητα 3 φορές/εβδομάδα και εβδομαδιαία εποπτεία για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κάθε μια περίπτωση.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την υποβολή κλινικής εργασίας από τον εκπαιδευόμενο.


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εισαγωγικά εργαστήρια στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πράξη

Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας – ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.

Έχουν στόχο να εισαγάγουν τους συμμετέχοντες στην ψυχαναλυτική θεωρία και εφαρμογή, ώστε να εμπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα κλινική τους δουλειά με την ψυχαναλυτική οπτική.

Τα εργαστήρια αυτά αποτελούνται από δύο κύκλους συναντήσεων (α και β κύκλος) που γίνονται εναλλάξ κάθε χρονιά.

Κεντρικός άξονας του α κύκλου είναι η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου και η δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτήν. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες και με την χρήση τους στην κατανόηση της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας και της θεραπευτικής σχέσης. Θα έχουν ακόμη, την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα που συναντούν στην καθημερινή τους δουλειά. Οι θεωρητικές συζητήσεις θα αναφέρονται συνοπτικά σε έννοιες – σταθμούς στην εξέλιξη της ψυχανάλυσης (π.χ. μοντέλα της ψυχικής ζωής, οιδιπόδειο σύμπλεγμα, όνειρα, σχέσεις με το αντικείμενο), σε ζητήματα τεχνικής της ψυχοθεραπείας (π.χ. ψυχοπαθολογία, αξιολόγηση, διατύπωση του αιτήματος, θέματα πλαισίου) και σε ζητήματα θεραπευτικής σχέσης (π.χ. μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, ασυνείδητη επικοινωνία, αντιστάσεις, θεραπευτική συμμαχία, παρεμβάσεις).

Κεντρικός άξονας του β κύκλου είναι οι συνήθεις μορφές ψυχοπαθολογίας και οργάνωσης της προσωπικότητας που συναντώνται στην κλινική δουλειά.

Κάθε συνάντηση και στους δύο κύκλους περιλαμβάνει θεωρητική συζήτηση και κλινική εποπτεία. Η εποπτεία θα βασίζεται σε κλινικό υλικό των συμμετεχόντων κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευτές.

Αρχείο εργαστηρίων :

2015 - 2016 Εισαγωγικά εργαστήρια - Θέματα ψυχοπαθολογίας - β κύκλος.

2014 - 2015 Εισαγωγικά εργαστήρια - Σχέση θεραπευτή θεραπευόμενου - α κύκλος.

2013 – 2014 - β κύκλος.

2012 – 2013 - α κύκλος.

2009 – 2010 - β κύκλος.

2008 – 2009 - α κύκλος.


ΕΠΟΠΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τα εποπτικά εργαστήρια απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν κάποια εξοικείωση με την ψυχαναλυτική σκέψη και επιθυμούν να εμβαθύνουν σε αυτήν με περισσότερο πρακτικό- κλινικό τρόπο. Τα εργαστήρια προϋποθέτουν επίσης κάποια κλινική επαφή και εμπειρία.


Συντονιστές των εργαστηρίων είναι έμπειρα μέλη της Β.Ψ.Ε. Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν κλινικό υλικό και ακολουθεί εποπτική συζήτηση στην ομάδα.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΥΣ


Η  διαδικασία  παρατήρησης βρέφους απευθύνεται  σε  επαγγελματίες  ψυχικής  υγείας που ενδιαφέρονται  να κατανοήσουν σε  βάθος  την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των βρεφών.


Οι  συμμετέχοντες  (5-6 άτομα ) καλούνται να παρατηρήσουν ένα βρέφος από την αρχή της ζωής του, για μία ώρα τaην εβδομάδα, στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η συζήτηση  του «υλικού» γίνεται σε εβδομαδιαία εποπτεία που συμβάλλει στην βιωματική κατανόηση της ανάπτυξης των πρωταρχικών σχέσεων. Η συστηματική παρατήρηση εξωγλωσσικών και όχι μόνο συμπεριφορών είναι χρήσιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να εμβαθύνει τη γνώση του/της στις ψυχαναλυτικές έννοιες και τους ασυνείδητους μηχανισμούς επικοινωνίας.


Ο παρατηρητής καλείται να υιοθετήσει μια στάση ανοιχτής προσοχής , η οποία θα επιτρέπει στους γονείς να ακολουθούν τη συνήθη ρουτίνα τους και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση. Καθώς πρόκειται καθαρά για παρατήρηση, ο παρατηρητής μαθαίνει να συγκρατεί τον εαυτό του ώστε να μην επεμβαίνει δίνοντας συμβουλές. Στόχος του σεμιναρίου είναι ο παρατηρητής να αφουγκράζεται τη συναισθηματική ατμόσφαιρα γύρω από το βρέφος αφήνοντας στην άκρη τυχόν γνώσεις ή προκαταλήψεις σε σχέση με τη σωστή ή υγιή ανάπτυξη, και μαθαίνει να τηρεί τα όρια δίχως να αλληλεπιδρά με την οικογένεια , να θέτει  ερωτήσεις ή αναλαμβάνοντας δράση.


Οι παρατηρήσεις είναι χρήσιμο να καταγράφονται λεπτομερώς  μετά από κάθε επίσκεψη , να δακτυλογραφούνται και να παρουσιάζονται προς συζήτηση σε μια ολιγομελή ομάδα εποπτείας. Σκοπός της ομαδικής διδασκαλίας είναι ο παρατηρητής να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ανάπτυξη και άλλων βρεφών, μέσω των συζητήσεων της ομάδας και να κατανοήσει τη μοναδική αναπτυξιακή πορεία του κάθε βρέφους και οικογένειας.


Η παρατήρηση βρέφους είναι συχνά μια διαδικασία που έχει έντονη συναισθηματική επίδραση στον παρατηρητή , καθόσον οι προκλήσεις των νέων γονιών είναι πολλές και συχνά  επιφέρουν κρίσεις και δυσκολίες στο οικογενειακό σύστημα ή το ζευγάρι. Επίσης , κάθε μέλος της ομάδας διαπιστώνει μέσω των συζητήσεων τυχόν δικές του άμυνες ή δυσκολίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της βιωματικής αυτής διαδικασίας.


Με το πέρας του χρόνου , οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αφουγκράζονται τη συναισθηματική ατμόσφαιρα και κατανοούν σε βάθος τη σημασία των πρώιμων σχέσεων και πρώιμων μηχανισμών άμυνας. Αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία σε όσους εργάζονται με παιδία και νέους αλλά και ενηλίκους εφόσον πρώιμα άγχη , άμυνες  και στοιχεία συμπεριφοράς συνεχίζουν να υπάρχουν κατά τα διάρκεια όλης της ζωής.


Πληροφορίες για συμμετοχή / παρακολούθηση στο email : ioannabenou@gmail.com


Η υπεύθυνη

Ι.Ιεροδιακόνου – Μπένου

Ψυχίατρος – Ψυχαναλύτρια

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΒΨΕ)     Βαλαωρίτου & Βηλαρά 7     ΤΚ 54625     Θεσσαλονίκη     τηλ: +30 2310280096     fax: +30 2310280096     email:  info@nhpsych.gr              Copyright © by ΒΨΕ. All Rights Reserved

North-Hellenic Psychoanalytic Society      Valaoritou & Vilara 7       54625        Thessaloniki        tel: +30 2310280096        fax: +30 2310280096         email: info@nhpsych.gr              Copyright © by NHPS. All Rights Reserved

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία
North-Hellenic Psychoanalytic Society                    http://nhpsych.grhttp://nhpsych.grshapeimage_2_link_0
ΜΕΛΗMele.htmlMele.htmlshapeimage_3_link_0
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣEkdeloseis.htmlEkdeloseis.htmlshapeimage_4_link_0
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑEpikoinonia.htmlEpikoinonia.htmlshapeimage_5_link_0
BLOGBlog.htmlBlog.htmlshapeimage_6_link_0
ΑΡΧΙΚΗIndex.htmlshapeimage_7_link_0
ΑΡΧΙΚΗIndex.htmlIndex.htmlshapeimage_8_link_0