ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

Ψυχανάλυση ονόμασε ο Sigmund Freud την θεραπευτική μέθοδο για τα ψυχικά νοσήματα που επινόησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Στηριζόταν στον διάλογο και αποσκοπούσε στην αποκάλυψη και κατανόηση του ασυνείδητου ψυχισμού. Για πρώτη φορά τότε στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρχε τρόπος θεραπείας ψυχικών καταστάσεων που μέχρι τότε ήταν ουσιαστικά ανίατες. Σαν θεραπευτική μέθοδος αποδείχθηκε όχι μόνο αποτελεσματική αλλά και ανθεκτική στον χρόνο. Η ψυχανάλυση, εκτός από το να είναι μια αξιόπιστη θεραπεία, έκανε επαναστατικές ανακαλύψεις για τον ανθρώπινο ψυχισμό και ανέπτυξε υποθέσεις και θεωρίες που όπως ήταν αναμενόμενο επέφεραν ριζικές αλλαγές στον τρόπο θέασης και κατανόησης του εαυτού μας και του κόσμου μας. Παρά τις κατά καιρούς αντιρρήσεις και αντιστάσεις στην ψυχανάλυση, η επίδρασή της σε τομείς όπως η τέχνη, οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες ή η φιλοσοφία είναι αναμφισβήτητη. Αλλά και ο καθημερινός άνθρωπος έχει ενσωματώσει αρκετές από τις απόψεις της.

Μέσα σε μια εξελικτική πορεία, όπως ήταν επόμενο, στο σώμα της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πράξης αναπτύχθηκαν διάφορες απόψεις και σχολές, σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της ψυχανάλυσης με τα διάφορα ανθρώπινα περιβάλλοντα και κοινωνικές συνθήκες με τα οποία ήρθε σε επαφή. Αλλά και διάφοροι άλλοι τρόποι θεραπείας που επινοήθηκαν κατά καιρούς, έχουν τις περισσότερες φορές έναυσμα και αφετηρία τους αρχές και πρακτικές της ψυχαναλυτικής θεραπείας.

Σήμερα η ψυχανάλυση και οι σύγχρονες εκδοχές της (ψυχαναλυτική, δυναμική ψυχοθεραπεία) αποτελεί ίσως την πιο αξιόπιστη μέθοδο θεραπείας αλλά και τον καλύτερο τρόπο κατανόησης του εαυτού μας και ανάδειξης των δημιουργικών μας δυνατοτήτων.

Ακριβώς λόγω των φιλόδοξων θεραπευτικών στόχων που θέτει η ψυχανάλυση στον εαυτό της, διατύπωσε κριτήρια και εφάρμοσε μια δεοντολογία στην εκπαίδευση των θεραπευτών της, ψυχαναλυτών. Η σημασία της επαρκούς εκπαίδευσης είναι προφανής, δεδομένου ότι ο θεραπευτής καλείται να κατανοήσει τα προβλήματα του αναλυόμενού του, αφού προηγουμένως έχει τακτοποιήσει επαρκώς τα δικά του, έχοντας αναλυθεί ο ίδιος.


ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ,  ΑΝΑΛΥΣΗ

Είναι η πρακτική, κλινική εφαρμογή της ψυχανάλυσης. Πρόκειται για ειδικό τρόπο διαλογικής συζήτησης που γίνεται μεταξύ αναλυτή και αναλυόμενου. Η σχέση εμπιστοσύνης και κατανόησης που αναπτύσσεται μεταξύ τους και ο τρόπος της συζήτησης (ελεύθερος συνειρμός, όνειρα, ντιβάνι), δίνουν την ευκαιρία ανάδυσης και έκφρασης ασυνείδητου ψυχικού υλικού και στην συνέχεια επεξεργασίας του, κατανόησής του και δημιουργικής σύνδεσής του με τον υπόλοιπο ψυχισμό του αναλυόμενου. Η διαδικασία αυτή, μέσα σε ένα βάθος χρόνου, επιφέρει δυνητικά όχι μόνο την απάλειψη των όποιων προβλημάτων υπήρχαν στην έναρξη της θεραπείας αλλά παρέχει ταυτόχρονα την σπάνια ευκαιρία για μια δημιουργική επανατοποθέτηση του αναλυόμενου απέναντι στον εαυτό του και τον κόσμο του.

Παρά τους διάφορους μύθους και διαστρεβλώσεις που κυκλοφορούν κατά καιρούς γύρω από την ψυχαναλυτική πρακτική, ο τρόπος αυτός θεραπευτικής επικοινωνίας που εφαρμόζει η ψυχανάλυση, παραμένει αναντικατάστατος και αποτελεσματικός μέχρι σήμερα.

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία (ΒΨΕ)     Βαλαωρίτου & Βηλαρά 7     ΤΚ 54625     Θεσσαλονίκη     τηλ: +30 2310280096     fax: +30 2310280096     email:  info@nhpsych.gr              Copyright © by ΒΨΕ. All Rights Reserved

North-Hellenic Psychoanalytic Society      Valaoritou & Vilara 7       54625        Thessaloniki        tel: +30 2310280096        fax: +30 2310280096         email: info@nhpsych.gr              Copyright © by NHPS. All Rights Reserved

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία
North-Hellenic Psychoanalytic Society                    http://nhpsych.grhttp://nhpsych.grshapeimage_1_link_0
ΜΕΛΗMele.htmlMele.htmlshapeimage_2_link_0
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣEkdeloseis.htmlEkdeloseis.htmlshapeimage_3_link_0
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑEpikoinonia.htmlEpikoinonia.htmlshapeimage_4_link_0
BLOGBlog.htmlBlog.htmlshapeimage_5_link_0
ΑΡΧΙΚΗIndex.htmlIndex.htmlshapeimage_6_link_0
ΑΡΧΙΚΗIndex.htmlIndex.htmlshapeimage_7_link_0