17-05-2024 Φεστιβάλ "Ψυχοθεραπευτής/Καλλιτέχνης/Θεατής"

 3o Φεστιβάλ "Ψυχοθεραπευτής/Καλλιτέχνης/Θεατής: μια συνάντηση αμοιβαίων μεταμορφώσεων"

σε συνεργασία με την ΒΨΕ

 

 

Συμμετέχουν τα μέλη της ΒΨΕ:

 

Ιωάννα Ιεορδιακόνου-Μπένου, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής ΑΠΘ, διδάσκουσα αναλύτρια, Πρόεδρος της ΒΨΕ

Στέλλα Κολυβοπούλου, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ, διοργανώτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ

Ιωάννης Παπαδόπουλος, ψυχίατρος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ

Έλενα Ουζούνη, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ

Αθανάσιος Ρίζος, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ

Κατερίνα Δαμιανίδου, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ

Παρασκευή Τατσιοπούλου, παιδοψυχίατρος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ

Βαγγέλης Γαλάνης, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ

Χαρίκλεια Αποστολίδου, κλινική ψυχολόγος, εκπαιδευόμενο μέλος της ΒΨΕ

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

programma 2024