ΣΑΒΒΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Από το αρχείο 2014 - 11 Μετατόπιση των γενεών

Aπό το αρχείο 2012 - 11 Προβλητική ταύτιση

Aπό το αρχείο 2011 - 10 Tα όνειρα του Bion

Από το αρχείο 2010 -11 Aισθητηριακή εμπειρία και άπειρο

Από το αρχείο 2010-10 Τα όνειρα στον Φρόυντ και στον Μπίον

2023-05 It is a joy to be hidden

2022-12 Σχεσιακό τραύμα

2022-11 Το τραύμα, το ψυχόσωμα, η δημιουργικότητα

2022-04 Το πορτραίτο μιας γυναίκας

2022-03 Κατανοώντας συνδέσεις και αποσυνδέσεις

2022-02 Μια περιγραφή δύο βλέμματα

2021-12 Το μη αναπαραστάσιμο

2021-11 Έτρωγα τίποτα γιατί ένιωθα τίποτα

2021-10 Παρουσίαση Winnicott

2021-04 Πρωταρχική σκηνή

2021-03 Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη

2021-01 Ψυχανάλυση και δημιουργικότητα

2020-11 Το πένθος της Αντιγόνης

2020-06 Μικροανάλυση της κλινικής διεργασίας

2020-02 Η λεκτική κακοποίηση

2019-12 Ψυχοθεραπεία γονιού-βρέφους

2019-12 Πρώιμες αναπτυξιακές διαταραχές

2019-10 Εκπαίδευση στην ψυχανάλυση

2019-06 Παρελθόν παρόν και μέλλον

2019-04 Όταν δεν χωράνε οι λέξεις

2018-12 Παρόν

2016-05 Υποφέροντας την ηδονή

2015-12 Δημιουργικότητα τέχνη και αισθητική

2015-06 Video Ερωτήματα

2015-05 Η τέχνη ένας ναρκισσιστικός τρόπος

2013-11 Ο χρόνος την ψυχανάλυση

2013-03 Σκέψεις για το κώμα

2013-02 Σκέψεις για τον ρόλο του χρήματος

2011-12 Το Όνειρο του Bion

2011-12 Προβλήματα της δημόσιας ζωής

2011-11 Έμπνευση και εξιδανίκευση

2011-10 Από τον Φρόιντ στον Μπίον

2008-04 Το τραύμα της μετανάστευσης

2006-05 Συμβολισμός και νόημα

2006-04 Φανταστικά αντικείμενα

2004-09 παρουσίαση συνεδρίου Ρώμης

2001-01 The works of Jacques Lacan

2000-04 Παρουσίαση κλινικού περιστατικού

1999-03 What do psychoanalysts want

1998-05 Το στάδιο του καθρέφτη

1993-11 1η Ομάδα εργασίας