ΣΧΕΤΙΚΑ

Η Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία διοργανώνει κατά καιρούς διάφορες εκδηλώσεις, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού πάνω στις απόψεις και την οπτική της ψυχανάλυσης. Ημερίδες, διημερίδες, παρουσιάσεις και κινηματογραφικά αφιερώματα οργανώθηκαν σε διάφορους δημόσιους χώρους στα πλαίσια αυτά. Τακτική διοργάνωση της Εταιρείας μια φορά τον μήνα στα γραφεία της είναι τα Σάββατα. Σε αυτές παρουσιάζονται συνήθως πρωτότυπες εργασίες, βιβλιογραφική ενημέρωση ή άλλο υλικό σε ένα πιο περιορισμένο κοινό: στα μέλη της Εταιρείας ή και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι δηλαδή κλειστά ή ανοιχτά σε ένα ευρύτερο κοινό. Στα πλαίσια αυτά έχουν προσκληθεί κατά καιρούς ψυχαναλυτές από το εσωτερικό ή το εξωτερικό για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, αλλά και επιστήμονες από τις ανθρωπιστικές, φυσικές επιστήμες, την φιλοσοφία κ.λ.π. Σε μια λιγότερο τακτική βάση, στα γραφεία της Εταιρείας διοργανώνονται επίσης εποπτικά σεμινάρια από το διαδίκτυο, φιλοσοφικές διαλέξεις, ομάδες εργασίας και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Επίσης, μέλη της ΒΨΕ έχουν συμμετοχές σε εκδηλώσεις και διοργανώσεις άλλων φορέων.