2012-03 Οι Διαλεκτικές του Φύλου και η Ποιητική της Επιθυμίας

Οι Διαλεκτικές του Φύλου και η Ποιητική της Επιθυμίας. Ένας Μικρός Σχεσιακός Διάλογος - Σάββατο 31/3/12

Οι Διαλεκτικές του Φύλου και η Ποιητική της Επιθυμίας. Ένας Μικρός Σχεσιακός Διάλογος

Παρουσίαση: Σόνια Λαζαρίδη, Μάνος Μανάκας

Οπτικοακουστική συμμετοχή: Φανή Τριανταφύλλου

 

Οι Διαλεκτικές του Φύλου και η Ποιητική της Επιθυμίας. Ένας Μικρός Σχεσιακός Διάλογος - Σάββατο 31/3/12 


Παρουσίαση: Σόνια Λαζαρίδη, Μάνος Μανάκας
Οπτικοακουστική συμμετοχή: Φανή Τριανταφύλλου