2014-02 Ψυχοσωματική διερεύνηση

“Ψυχοσωματική διερεύνηση - Ψυχοσωματικές διαδρομές’’ - Σάββατο, 8/2/2014’’Ψυχοσωματική διερεύνηση - Ψυχοσωματικές διαδρομές’’

Παρουσιάζουν: Δούδαλη Νάγια - Καλογιάννης Απόστολος

“Ψυχοσωματική διερεύνηση - Ψυχοσωματικές διαδρομές’’ - Σάββατο, 8/2/2014
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, σας προσκαλούμε στην ομιλία με θέμα: “Ψυχοσωματική διερεύνηση - Ψυχοσωματικές διαδρομές”

Mind: Hullo! Where have you sprung from?
Body: What - you again? I am Body; you can call me Soma if you like. Who are you?
Mind: Call me Psyche - Psyche-Soma.
Body: Soma - Psyche Mind: We must be related Body: Never - not if I can help it. Mind: Oh, come. Not as bad as that, is it? (W.Bion, 1979)

Παρουσιάζουν: Δούδαλη Νάγια - Καλογιάννης Απόστολος 
Σάββατο, 8/2/2014 στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΒΨΕ, Βαλαωρίτου και Βηλαρά 7.