2015-02 Παρουσιάση βιβλίου: Tο παιδικό ψυχόσωμα

Πρόσκληση στην Παρουσίαση Βιβλίου "Tο παιδικό ψυχόσωμα" - 7/2/2015

AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η: ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΨΥΧΟΣΩΜΑ. Ο∆ΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 7/2/2015 ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Θα παρουσιάσουν η κ. ∆ούδαλη Νάγια (Κλινική Ψυχολόγος, Μέλος της ΒΨΕ) και η κ. Χαντζαρίδου Αφροδίτη (Msc Συµβουλευτική Ψυχολόγος, Μέλος της ΒΨΕ).

 

Πρόσκληση στην Παρουσίαση Βιβλίου "Tο παιδικό ψυχόσωμα" - 7/2/2015 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η κ. ∆ούδαλη Νάγια (Κλινική Ψυχολόγος, Μέλος της ΒΨΕ) και η κ. Χαντζαρίδου Αφροδίτη (Msc Συµβουλευτική Ψυχολόγος, Μέλος της ΒΨΕ). Την παρουσίαση του βιβλίου που θα συντονίσει η κ. Ιεροδιακόνου - Μπένου Ιωάννα (Ψυχίατρος, ∆ιδάσκουσα Ψυχαναλύτρια της ΒΨΕ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρκής-Ψυχανάλυσης ΑΠΘ), θα τιµή σε µε την παρουσία του ο συγγραφέας Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, ∆ιδάσκων αναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (ΕΨΕ) και της Γαλλικής Ψυχαναλυτικής Ένωσης (APF).